Šta je energetski pasoš?

Energetski pasoš je Sertifikat o energetskim svojstvima zgrade - sadrži podatke o energetskom razredu zgrade, odnosno potrebnoj energiji za grejanje, o kvalitetu zgrade, kao i preporuke za unapređenje komfora i smanjenje potrošnje energije.

Energetske pasoše izdaju isključivo organizacije ovlaščene od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije i ovaj dokument je neophodan za dobijanje upotrebne dozvole u fazi tehničkog prijema zgrade.

Sertifikat

Naručite izradu sertifikata o energetskim svojstvima zgrade, koji izdaje ovlašćena organizacija.

air background

Kome je potreban

energetski pasoš?

1

Gradite ili rekonstruišete objekat?

Ukoliko gradite zgradu za tržište ili sopstvene potrebe, za dobijanje upotrebne dozvole potreban vam je energetski pasoš.

Odlučili ste da investirate u adaptaciju ili rekonstrukciju nekretnine kako bi svoj prostor učini funkcionalnijim, komfornijim i energetski efikasnijim. Takođe Vam treba energetski pasoš.

Nema problema!

Energy Concept raspolaže velikim iskustvom na području sertifikovanja zgrada, te je kao takav Vaš idealan partner za dobijanje energetskog pasoša.

2

Kupujete / prodajete ili dajete u zakup nekretninu?

Sve nekretnine na tržištu koje se prodaju/iznajmljuju moraju da imaju energetski pasoš. Ukoliko ste prodavac ili zakupodavac nekretnine u obavezi ste da pribavite ovaj dokument.

Energetski pasoš predstavlja dokaz kvaliteta zgrade, te može značajno uticati na cenu nekretnine.

Energetski pasoš nekretnine štiti prava potrošača. Uvidom u energetski pasoš vidimo cenu budućih režijskih troškova i eventualno dodatno ulaganje u nekretninu za unapređenje komfora i smanjenje potrošnje energije.

3

Potreban vam je kredit?

Kupujete stan, želite manji da zamenite za veći, ili pak adaptirate ili rekonstruišete postojeći. Imate savršen plan i treba Vam kredit – da treba Vam i energetski pasoš!

Ukoliko zgrada poseduje En.pasoš banka daje kredit sa fiksnom kamatnom stopom.

Takođe, ako želite da iskoristite prednosti energetski efikasnih tehnologija i iskoristite finansijski podsticaj (bespovratni novčani iznos), koji nude banke uz podršku EBRD i GEFF. Jedan od dokumenata koji će Vam trebati je energetski pasoš.

Energy Concept će kvalitetno, brzo i pouzdano izraditi energetski pasoš za Vašu nekretninu.

air background
roofs background

Pošaljite zahtev za izradu energetskog pasoša

 • Pripremite dokumentaciju i pošaljite zahtev

 • Nakon uvida u zahtev kontaktiraćemo Vas

 • U najkraćem roku stiže Vam energetski pasoš na mejl adresu

Energy Concept će kvalitetno, brzo i pouzdano izraditi energetski pasoš za Vašu nekretninu.

Period važenja energetskog pasoša 10 godina.

Energy concept

O nama

Mi smo projektantsko-konsultanstka firma sa više od 10 godina iskustva. Kreiramo savremene energetske koncepte u zgradarstvu. Nudimo celovita rešenja za povećanje kvaliteta života i nivoa komfora kroz povećanje energetske efikasnosti.
godina iskustva
izdatih pasoša
godina period važenja
energetskog pasoša

Najčešće postavljena pitanja:

Kontaktirajte nas

Podaci o objektu

Kontakt podaci

Dostavljamo sledeće dokumente

 • Građevinska dozvola

 • Arhitektonski projekat

 • Projekat mašinskih instalacija

 • Elaborat energetske efikasnosti

 • Fotografije i dodatna dokumenta

Ako nešto od dokumentacije ne postoji u elektronskom obliku, molimo Vas da to navedete u Napomeni.

Da li želite da vam energetski pasoš dostavimo i u štampanoj formi?

Želim energetski pasoš u štampanoj formi

Napomena: Energetski pasoš dostavljamo Vam u elektronskoj formi. Primerak energetskog pasoša dostavljamo u nadležno ministarstvo.

Slažem se sa Uslovima korišćenja i politikom privatnosti

Zahtev je poslat.

Građevinska dozvola

Arhitektonski projekat

Projekat mašinskih instalacija

Elaborat energetske efikasnosti

Fotografije i dodatna dokumenta

Energetski pasoši - najčešća pitanja

 • Šta je energetski pasoš?

  Energetski pasoš je Sertifikat o energetskim svojstvima zgrade koji ima sadržaj i izgled u skladu sa Pravilnik o uslovima sadržini i načinu izdavanja sertifikata, a izdaje ga ovlašćena organizacija.

  Energetski pasoš daje kvantitativne informacije o nekretnini- potrebnu energiju za grejanje odnosno energetski razred nekretnine.

  Energetski pasoš daje kvalitativne informacije o nekretnini- korišćene materijale, uslove komfora u objektu i preporuke za unapređenje komfora i smanjenje potrošnje energije.
 • Koje podatke sadrži?

  Obratite pažnju na prvu, drugu i četvrtu stranu pasoša

  Prva strana sadrži opšte podatke o nekretnini, ime vlasnika, lokaciju, fotografiju nekretnine i energetski razred.

  Druga strana pasoša sadrži klimаtske podаtke, podаtke o termotehničkim sistemimа i elementimа termičkog omotаča, pa možete saznati sve o ugrađenim materijalima, sistemima, prozorima i slično.

  Listajući dalje pasoš, na trećoj strani, možete pogledati detaljan proračun o potrošnji energije, pa se i pre useljenja i boravka u nekretnini možete pripremiti i uvideti koliki su očekivani režijski troškovi.

  Četvrta strana sadrži predviđene mere za unapređenje energetske efikasnosti zgrade. Za svaku nekretninu, osim za one koje pripadaju energetskom razredu "A", na ovoj strani su napisane preporuke za unapređenje energetske efikasnosti- npr. "Postojeće prozore zameniti novim prozorima Uw<1,5W/m2K".

  Poslednja strana u pasošu sadrži definicije, odnosno objašnjena svih tehničkih pojmova koji su korišćeni u njegovoj izradi.

  Da zaključimo, energetski pasoš sadrži 5 strana ali su najbitnije informacije na prvoj, drugoj i četvrtoj strani.
 • Šta je energetski razred zgrade?

  Energetski rаzred nekretnine se određuje nа osnovu potrebne energije za grejanje na godišnjem nivou.

  Postoji 8 energetskih razreda od A+ do G. Energetski razred A+ predstavlja najkvalitetnije nekretnine, sa najmanjom potrebnom energijom za grejanje ≤15 kWh/m2a. Energetski razred G predstavlja nekretnine sa veoma lošim karakteristikama i najvećom potrebnom energijom za grejanje >250 kWh/m2a.

  Novoizgrađeni objekti moraju ispuniti minimalne uslove za C energetski razred.

  Postojeći objekti na kojima se vrši intervencija moraju postojeće stanje unaprediti za najmanje jedan energetski razred, dakle ako je postojeći objekat energetski razred E posle intervencije mora biti najmanje energetski razred D.
 • Koje zgrade moraju da imaju energetski pasoš?

  Svi novoizgrađeni objekti u fazi izdavanja upotrebne dozvole moraju pribaviti energetski pasoš.

  Postojeći rekonstruisani objekti, moraju posedovati energetski pasoš.

  Sve nekretnine na tržištu koje se prodaju/ iznajmljuju moraju da imaju ovaj dokument.
 • A koje zgrade ne moraju?

  Pravilnikom o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada predviđeno je da neke nekretnine ne moraju imati energetski pasoš.

  Prema Pravilniku to su postojeće zgrade koje se prodaju, daju u zakup, rekonstruišu ili energetski saniraju, a koje imaju manje od 50 m²; zgrade koje imaju predviđeni vek upotrebe ograničen na dve godine i manje; zgrade privremenog karaktera (smeštaj ljudi i građevinskog materijala u toku izvođenja radova); radionice, proizvodne hale, industrijske zgrade i druge privredne zgrade koje se, u skladu sa svojom namenom, moraju držati otvorenima više od polovine radnog vremena, ako nemaju ugrađene vazdušne zavese; zgrade namenjene za održavanje verskih obreda; postojeće zgrade koje se prodaju ili se pravo vlasništva prenosi u stečajnom postupku, u slučaju prisilne prodaje ili izvršenja; zgrade koje su pod određenim režimom zaštite, a kod kojih bi ispunjenje zahteva energetske efikasnosti bilo u suprotnosti sa uslovima zaštite; zgrade koje se ne greju ili se greju do svega +12°C.
 • Bez pasoša nema upotrebne, ali ni građevinske dozvole

  Za izdavanje građevinske dozvole neophodno je izraditi Elaborat energetske efikasnosti. U elaboratu su izračunate vrednosti, na osnovu kojih se tačno vidi energetski razred nekretnine. Samo objekti koji pripadaju energetskom razredu C ili B/A mogu dobiti građevinsku dozvolu.

  Za izdavanje upotrebne dozvole neophodno je u fazi tehničkog prijema izraditi energetski pasoš- Sertifikat o energetskim svojstvima zgrada.

  Nekretnine koje nisu legalizovane neće moći da dobiju energetski pasoš.
 • Koja dokumenta je potrebno dostaviti za izdavanje energetskog pasoša?

  Energetski pasoš se izdaje na osnovu sprovedenog energetskog pregleda zgrade i postojeće projektne dokumentacije. Neophodno je dostaviti građevinsku dozvolu, projekat arhitekture, projekat mašinskih instalacija i elaborat energetske efikasnosti.
 • Ko izdaje energetski pasoš?

  Energetski pasoš može biti izdat samo od strane ovlašćenog privrednog društva. Rešenje o ispunjenosti uslova za izdavanje sertifikata o energetskim svojstvima zgrada izdaje Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije.

  Energetski pasoš mora biti overen od strane odgovornog inženjera sa licencom 381 i pravnog lica firme koja je ovlašćena za izdavanje istih. Dakle, pasoš je validan samo ako ga je overila ovlašćena firma.

  ENERGY CONCEPT raspolaže velikim iskustvom na području sertifikovanja zgrada te je kao takav vaš idealan partner za dobijanje energetskog pasoša.
 • Koje su prednosti energetskog pasoša?

  Energetski pasoš daje informacije o potrebnoj energiji za grejanje odnosno energetski razred nekretnine.

  Osim toga energetski pasoš daje kvalitativne informacije o nekretnini- korišćene materijale, uslove komfora u objektu i preporuke za unapređenje komfora i smanjenje potrošnje energije.

  Energetski pasoš predstavlja dokaz kvaliteta zgrade, te može značajno uticati na cenu nekretnine.

  Važno je pročitati četvrtu stranu pasoša jer je upravo tu zapisano šta je neophodno unaprediti na nekretnini, odnosno koliko novca treba dodatno uložiti kako bi smanjili troškove za energiju i unapredili komfor.

  Ovo je veoma važno, jer dodatni troškovi utiče na cenu nekretnine. Veća dodatna ulaganja govore da je kvalitet nekretnine lošiji a samim tim i smanjuje cenu nekretnine.

  Obaveza sertifikovanja nekretnina u procesu kupoprodaje/ iznajmljivanja štiti prava potrošača. Uvidom u energetski pasoš vidimo kvalitet nekretnine u prometu.
 • Koliko dugo važi energetski pasoš?

  Energetski pasoš se izdaje po sprovedenoj proceduri. Izdati energetski pasoš je validan ukoliko je overen od strane ovlašćene organizacije. Važnost energetskog pasoša je 10 godina.

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili vam je potrebna dodatno informacija – pišite nam. Odgovorićemo Vam u najkraćem roku.

Vaša poruka je uspešno poslata.